Dịch vụ

Các dịch vụ của 2BEST Singapore:

  • Dịch vụ tư vấn làm hồ sơ sang Sinapore khám bệnh ( Đặt lịch khám cho tất cả các bệnh viện công và tư tại Singapore)
  • Dịch vụ hỗ trợ thanh tóan tiền viện phí với bệnh viện & Hổ trợ chuyển tiền sang quốc tế
  • Dịch vụ nhà ở tại Singapore
  • Dịch vụ phiên dịch, đưa đón sân bay…
  • Dịch vụ bảo hiểm y tế dành cho người VietNam tại Singapore.*
  •  Dịch vu nhà ở cho sinh viên, gởi báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh hàng quý                                                
      
       + Hổ trợ chuyển tiền sang quốc tế

Dịch vu  Chi phí SGD  Ghi Chú 
 Phiên dịch SGD $90/3 giờ đầu tiên(tối thiểu 3 giờ)                      Mỗi giờ tiếp theo 
S$ 30
 Đón sân bay + Phí đi lại  S$150  
 Đón sân bay  S$80  Phí taxi khách hàng tự trả
 Phiên dịch hồ sơ bệnh án  S$150  
 
 Đặt lịch khám cho tất cả các bệnh viện công và tư tại Singapore 
 USD 300
USD 500 ( Đặt lịch+ dịch thuật hồ sơ)
 Chọn những bác sĩ nội tiếng.
Dịch thuật hồ sơ bệnh án sang tiếng anh

  
  

2 BEST PTE LTD
Singapore Address: 
30 Hill Street #11-15 Singapore 179360 


Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê