Bác sĩ Carol Tan-Goh Yean Eng

Bác sĩ Carol Tan là một chuyên gia về lão khoa và đặc biệt quan tâm đến các việc phát triển các loại thuốc cho người già ờ Singapore. Cô từng là trưởng khoa dược giành cho người già ở cả bệnh viện Changi General Hospital và bệnh viện SGH.
Tin tức khác:

Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê