Bác sĩ Chow Kah Kiong

Bác sĩ Chow Kah Kiong là chuyên gia hỗ trợ sinh sản và tư vấn điều trị sản phụ khoa. Bác sĩ Chow là thành viên của Học Viện Hoàng Gia sản phụ khoa, Anh Quốc và đồng thời là   thành viên Hội Đồng Sản Phụ Khoa, Singapore.

Bên cạnh đó, Bác sĩ Chow đặc biệt quan tâm nghiên cứu về chụp siêu âm, phẫu thuật phụ khoa và mở tử cung.  Bác sĩ Chow được đào tạo về chụp siêu âm từ Trường Đại Học Tokyo, Bệnh Viện Nữ Hoàng Scotland, và Học viện Hoàng Gia London.  Bác sĩ còn được đào tạo về phẫu thuật phụ khoa (mở tử cung) tại Học Viện Mayo, USA và Sản Phụ Khoa Trường Đại Học Áo.

Tin tức khác:

Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê