Bác sĩ Koh Gim Hwee

Bác sĩ Koh Gim Hwe là chuyên gia tư vấn về sản, phụ khoa đặc biệt là trong vấn đề biến chứng sớm trong thai sản và đẻ non.

Bác sĩ Koh đã được chính thức công nhận là chuên gia ART. Bác sĩ Koh được đào tạo tại Trường Cao Đẳng Sản, Phụ Khoa London và Australia.

Tin tức khác:

Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê