Bác sĩ Law Ngai Moh

Bác sĩ Law Ngai Moh là chuyên gia tư vấn về những bệnh về dạ dày và ruột.

Bác sĩ Law quan tâm đến những vấn đề vận động cũng như là việc can thiệp nội soi.

Bác sĩ Law đã làm nghiên cứu sinh ở hai lĩnh vực này tại bệnh viện Mayo và Trường Tổng Hợp Minnesota, Mỹ, Hiện nay Bác sĩ Law đang làm nghiên cứu sinh tại Trường Y Edinburgh.

Tin tức khác:

Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê