Bác sĩ Leong Hoe Nam

Bác sĩ Leong Hoe Nam là một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm. Ông tốt nghiệp NUS năm 1996, và MRCP va M Med vào năm 2001. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ Leong tiếp tục theo đuổi virus hoc tai Royal Free và University College Medical School, London theo học bổng của National Medical Research Council. Năm 2008, ông nhận được học bổng cho khóa học tại University of Columbia, New York cho các tác nhân gây bệnh mới.

Bác sĩ Leong từng là chuyên gia tư vấn tại khoa bệnh truyền nhiễm của bệnh viện SGH. Ông tham gia chữa trị các ca bệnh nhân cấy ghép, bệnh kháng thuốc, lao, HIV, phẫu thuật, các bệnh về virus truyền nhiễm. Ông là một trong các bác sĩ đã ngăn chặn dịch SARS và H1N1. Ông đã cho xuất bản sách về bệnh truyền nhiễm.

Tin tức khác:

Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê