Bác sĩ Tan Mein Chuen

Chuyên gia nhi

Chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là thông khí hỗ trợ cho các sinh non, nghiên cứu nâng cao về phát hiện và chữa trị các rối loạn thận trẻ sơ sinh.


Bác sĩ Tan Mein Chuen là một bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ Tan tốt nghiệp trường Y Leicester, Anh. Ông đã làm việc trong bộ phận nhi khoa tại Royal Leicester và trong bộ phận tim mạch và hô hấp ởtrẻ em tại Bệnh viện Brompton Hoàng gia, London.


Sau khi trở về Singapore, bác sĩ Tan đã hoàn thành đào tạo chuyên gia của ông trong nhi khoa và là một chuyên gia tư vấn sơ sinh tại Bệnh viện KK Phụ nữ và trẻ em. Ngoài khoa nhi, quan tâm của ông là về chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh, đặc biệt là thông khí hỗ trợ cho các sinh non; nghiên cứu nâng cao về phát hiện và chữa trị các rối loạn thận trẻ sơ sinh.

Tin tức khác:

Danh sách bác sĩ

next prev

Thống kê